02. Gezinsopvang met inkomenstarief

In de regio van het Pajottenland zijn er een heleboel onthaalouders actief waar ouders van inkomenstarief kunnen genieten. Om hun adressen te kennen verwijzen we u door naar de website van Kind en Gezin : https://www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp
Deze onthaalouders zijn aangesloten bij hetzij PAVOK, hetzij Landelijke Kinderopvang.

 

Contactgegevens  

Op deze pagina vindt u de opvanginitiatieven uit uw gemeente voor enerzijds baby’s en peuters en anderzijds schoolgaande kinderen.